เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

วันเกิด: 5 มกราคม 2530

อายุ: 37 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ระดับการศึกษา: จบการศึกษาสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากคณะนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน: เป็นนักเขียนบทความชื่อดังที่มีผลงานที่นับถือและมีผลกระทบในวงกว้าง ในขณะที่บางคนรู้จักเขาเป็นเพียงบุคคลที่เขียนบทความในหน้ากระดาษหรือบล็อกเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและการแก้ไขปัญหาในสังคมไทย มีพื้นฐานทางการศึกษาที่แข็งแรงและมีความสามารถในการสื่อสารที่เก่ง ทั้งสององค์ประกอบนี้ช่วยให้เขาสามารถเขียนบทความที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเก่งกาจ

ผลงานนักเขียน: นอกจากการเขียนบทความเขายังมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากให้กับสังคมไทยผ่านทางการเขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์, การพัฒนาตนเอง, และการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น เขาเชื่อว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาและการพิชิตความยากลำบากนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตและสร้างองค์ความรู้สู่ชีวิตประจำวันของผู้คน

ในปัจจุบันทำงานที่ with-ryugaku.com ผ่านทางการเขียนบทความที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทางสื่อออนไลน์และสื่อสังคมต่างๆ สร้างความเข้าใจในการเล่นเกมเดิมพันเขาได้สร้างผู้ติดตามและผู้ที่ให้ความสนใจกับความคิดเห็นและการเขียนของเขา และกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน้าใหม่ในวงการนักเขียนด้วยการสร้างแพลตฟอร์มและสังคมออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เรื่องการเขียนบทความได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่ง : บรรณาธิการ Editor (with-ryugaku.com)

ที่อยู่G47X+GJF 1102 ตำบล แม่ปุ อำเภอ แม่พริก ลำปาง 52180

อีเมล

Social :